Disclaimer

Home Disclaimer

De website van Stichting Kunstweek, www.kunstweek.nl, biedt informatie over activiteiten van Stichting Kunstweek en andere informatie met een relatie tot beeldende kunst.

Het E-magazine van Stichting Kunstweek biedt nieuws en informatie over activiteiten van Stichting Kunstweek en andere informatie over beeldende kunst. Voor zover de informatie niet afkomstig is van eigen nieuwsgaring wordt de bron in de regel bij het volledige artikel of bij de samenvatting vermeld.

De redactie streeft ernaar u zowel met de informatie op haar website als de informatie in haar E-magazine feitelijk juist te informeren. Ingeval van onjuiste informatie, onjuiste verwijzingen, onjuiste links of andersoortige informatie die onjuist is of die anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld, kan door Stichting Kunstweek en haar medewerkers geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.

Als u niet helemaal tevreden bent over de op de website of in de nieuwsbrief opgenomen informatie, de diensten van Stichting Kunstweek of om andere redenen bemerkingen heeft over de website, de nieuwsbrief of Stichting Kunstweek in een andere opzicht, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Klik hier als u wilt reageren: info@kunstweek.nl.
Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09