Donateurs

Home Stichting Kunstweek helpen? Donateurs

Donateurs zijn belangrijk voor Stichting Kunstweek. Zij geven de organisatie morele en financiële steun. De organisatie die bestaat uit een heel groot aantal vrijwilligers, naast een klein team van vaste medewerkers.

Door donateur te worden geeft u aan achter de promotie van beeldende kunst en Nederlandse beeldend kunstenaars te staan. Helpt u beeldende kunst en kunstenaars onder de aandacht te brengen van alle Nederlanders. En daarmee zijn de donateurs van groot belang voor realisatie van de doelstellingen van Stichting Kunstweek.

U bent al donateur met een eenmalige of jaarlijkse financiële ondersteuning vanaf 20 euro.

Als donateur wordt u -als u dat wilt- vermeld op de website van Stichting Kunstweek.

ANBI status

Stichting Kunstweek is door de Overheid aangemerkt als een ANBI. Deze ANBI-status houdt onder andere in dat de Kunstweek geen schenkingsrecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen. Daarmee komt een geschonken bedrag volledig ten goede aan het werk van de Kunstweek.

Voor u betekent het dat giften aan de Kunstweek aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Voor u misschien een extra reden om donateur van Stichting Kunstweek te worden.
Bij de belastingdienst vindt u daarover alle informatie en een kort formulier met toelichting.
Ook vindt u meer informatie op www.kennisbankfilantropie.nl.

Aanverwante informatie

Vrienden
Overzicht van Vrienden
Partners en Sponsors
Vrijwilligers

Donateur
van Stichting Kunstweek

Ja, ik wil Stichting Kunstweek steunen als donateur.
Donateur:
bedrijfs- of persoonsnaam
Geslacht
Adres

Postcode

Plaats
Ik wil als donateur op de website van Stichting Kunstweek vermeld worden.
Emailadres

Hierna machtigt u Stichting Kunstweek het door u aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.

Bedrag € 20,-
meer dan € 20,-, namelijk
       € ,-
      (bedrag s.v.p. in hele euro's invullen)
IBAN:

BIC:

t.n.v.

Plaats

Opmerking

Uw gegevens worden niet gebruikt, anders dan voor verstrekking van informatie over Stichting Kunstweek.

Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09