Kunststad van het Jaar


PROTOCOL

1. Algemeen

1a. Dit Protocol heeft betrekking op de verkiezing Kunststad van het jaar (hierna: de verkiezing).
1b. Met de verkiezing wordt de stad (lees voor 'stad' ook 'plaats') gekozen in de Nederlandse gemeente die volgens het publiek, Stichting Kunstweek en een onpartijdige jury in het jaar van de verkiezing het meest uitgesproken, beeldende kunst en de positieve effecten ervan, onder de aandacht van de inwoners en anderen heeft gebracht.
1c. De verkiezing wordt door Stichting Kunstweek georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Nationale Kunstweek.
1d. Hoewel gemeenten meedingen naar de titel, wordt de titel 'Kunststad van het jaar' toegekend.
1e. Alle Nederlandse gemeenten kunnen meedingen naar de titel Kunststad van het jaar.
1f. Eerder werden Haarlem Kunststad van jaar 2008, Delft Kunststad van het jaar 2010 en Blaricum Kunststad van het jaar 2018.
1g. Met ingang van 2017 wordt de verkiezing jaarlijks georganiseerd.
1h. De Kunststad van het jaar wordt gekozen met de toevoeging van het jaar volgend op het jaar waarin de Kunststad is gekozen. (Voorbeeld: in 2017 is de Kunststad van het jaar 2018 gekozen.)
1i. Informatie over de verkiezing wordt gepubliceerd op de website van Stichting Kunstweek: www.kunstweek.nl.

2. Procedure
2a. De verkiezing kent twee verkiezingsrondes.
2b. In eerste instantie krijgen alle Nederlandse gemeenten Publiekspunten en Kunstweekpunten. Hieruit volgen tien voor de eretitel genomineerde steden.
2c. In tweede instantie kiest een onafhankelijke jury uit de tien genomineerde steden, de Kunststad van het jaar.

3. Eerste verkiezingsronde
3a. Publiekspunten. Met het stemformulier op de website van Stichting Kunstweek kan iedereen tijdens de eerste verkiezingsronde stemmen op de gemeente die volgens hem/haar de titel Kunststad van het jaar verdient. Aan de hand van het aantal gekregen stemmen, gedeeld door het aantal inwoners, ontstaat een top 15. De gemeente die het hoogst in de top 15 eindigt, wordt 15 punten toegekend en de gemeente die op de 15de plaats eindigt, krijgt 1 punt toegekend.
3b. Kunstweekpunten. Deelname van een gemeente aan de Nationale Kunstweek levert 4 punten op.
3c. Door de punten op te tellen, ontstaat een top 10.
3d. De gemeenten die deel uitmaken van de top 10 zijn daarmee genomineerd voor de eretitel. Deze gemeenten worden enige vragen voorgelegd. De antwoorden op de vragen worden aan de jury voorgelegd.
3e. De eerste verkiezingsronde start op 1 augustus en eindigt op 30 september. Als 1 augustus niet op een werkdag valt, start de verkiezing op de eerste werkdag volgend op 1 augustus.
3f. De tien genomineerde steden worden op de tweede werkdag in oktober bekend gemaakt.

4. Tweede verkiezingsronde
4a. In de tweede verkiezingsronde bepaalt een jury waarvan de leden beroepsmatig betrokken zijn bij (beeldende) kunst, welke stad, Kunststad van het jaar wordt.
4b. De jury beoordeelt de voor de eretitel genomineerde steden aan de hand van de antwoorden die door die gemeenten worden gegeven op een aantal vragen. Dit zijn elk jaar andere vragen. De vragen worden de genomineerde gemeenten op of kort na de tweede werkdag in oktober gemaild.
4c. Elk jurylid kent punten toe aan drie genomineerde steden: 3 punten aan de stad die de grootste voorkeur heeft, 2 aan de stad die iets minder voorkeur geniet en 1 punt aan de stad die de minste voorkeur heeft.
4d. De door de juryleden toegekende punten worden opgeteld. De stad met de meeste punten krijgt de eretitel toegekend. De steden die op de tweede en derde plaatsen eindigen worden ook bekend gemaakt.
4e. Enkele dagen voor de Nationale Kunstweek (jaarlijks in november) worden met een landelijk persbericht de winnaar en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, bekend gemaakt.
4f. De Kunststad van het jaar krijgt een trofee overhandigd op de eerste dag (zaterdag) van de Nationale Kunstdagen. De trofee is gemaakt door een Nederlandse kunstenaar. De trofee voor de Kunststad van het jaar 2019 wordt gemaakt door Lidy Ponte.

5. Jury
5a. De jury bestaat uit tien leden die allen een professionele binding hebben met beeldende kunst.
5b. Om contacten met de juryleden te vermijden en daarmee mogelijke beïnvloeding te voorkomen, worden de leden met hun professies aangeduid.
5c. De jury bestaat uit een directeur van een gerenommeerde kunstbeurs, een publicist, een voormalig voorzitter van de Raad voor Cultuur en huidig adviseur van de Raad voor Cultuur, een programmamaker (TV) Kunst, een directeur van een landelijke kunstuitleen, een voorzitter van een landelijke kunst-stichting (ANBI), een galerie-eigenaar, een kunstcriticus en publicist, een eindredacteur kunstdocumentaires en een directeur-bestuurder van een groot museum.

6. Algemeen
6a. Dit Protocol beoogt de belangrijkste aspecten van de verkiezing vast te leggen.
6b. De in dit Protocol opgenomen bepalingen kunnen te allen tijde door Stichting Kunstweek worden aangepast.
6c. In de gevallen waarin dit Protocol niet voorziet, is de mening van Stichting Kunstweek doorslaggevend.
6d. Dit Protocol geldt met ingang van 12 juli 2018 en vervangt alle eerdere edities.


Terug naar Kunststad van het jaar
Kunststad Trofee
Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09